Spring til indhold

Vordingborg

Arealet der ligger øst for Vordingborg Uddannelsescenter og med TV2 Øst som nabo, er ca. 20.682 m2 stort. Det er udlagt til opførelse af medierelaterede virksomhed, inden for såvel den offentlige som den private sektor eller til virksomheder, der efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt kan finde plads i området.

For arealet, matr.nr. 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder, er 2 lokalplaner gældende, nemlig nr. E-9.1 og nr. E-9.2. Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til disse.