Spring til indhold

Stege

Tomt areal - Langgade 57A, Stege

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 udbyder Vordingborg Kommune del af matr.nr. 1 a Stege Bygrunde, 4780 Stege beliggende Langgade 57 A, 4780 Stege til salg i offentligt udbud.

Arealet er på ca. 300 m2, og skal udstykkes for købers regning.

Købstilbud skal angive et fast beløb, og købesummen skal betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag.

Købstilbud skal være skriftligt og sendes på mail eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 21/8356” til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg att. Lene Vaupel senest den 19. juli 2021 kl. 12.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at afvise samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.

Tomt areal til opførelse af boliger - Nymarksvej, Stege

I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 udbyder Vordingborg Kommune matr.nr. 16 b Stege Markjorder, Nymarksvej, 4780 Stege til salg i offentligt udbud.

Arealet er på 56.179 m2. 

Købstilbud skal angive et fast beløb, og købesummen skal betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag.

Købstilbud skal være skriftligt og sendes på mail eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 21/8356” til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, att. Lene Vaupel hurtigst muligt. Indkomne købstilbud behandles løbende.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.