Spring til indhold

Stege

På Kobbelvej er der 2 ledige erhvervsgrunde af varierende størrelse.

Der må opføres eller indrettes bebyggelse til lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed samt administration.

Området må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes for indehaver, bestyrer eller anden med tilknytning til virksomheden.