Spring til indhold

Ørslev

Rynkebjergvej 3, Ørslev, 4760 Vordingborg

Arealerne anvendes i dag til parkeringsplads for kirken og grønt areal.

Arealerne henligger ubebygget. På matr.nr. 12e Ørslev By, Ørslev lå det tidligere Ørslev Forsamlingshus, som nu er nedrevet. Matr.nr. 7000al Ørslev By, Ørslev er i overvejende grad asfalteret, dog er en mindre del af matriklen mod nord beplantet med græs, hvorpå der er placeret en mindesten for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig.

Ørslev Industriområde

Er har en central og god beliggenhed med kun 4 km direkte landevejskørsel til Sydmotorvejens afkørsel 40 ved Udby.

Industriarealet er beliggende mellem motorvej E4 og Københavnsvej (den tidligere hovedvej A2) og vest for Ørslev by. Ørslev er beliggende ca. 5 km nord for Vordingborg.

Adgang fra Københavnsvej ad Ørslevvej og Ugledigevej eller ad Svingkærvej til Industriparken

Industriområdet udgør ca. 480.000 m2, hvoraf ca. 300.000 m2 er helt eller delvis byggemodnet. Området er ikke udstykket, og arealerne sælges og udstykkes efter nærmere aftale.

Mellem industriområdet og boligområdet er et ca. 120 m bredt beplantningsbælte.