Spring til indhold

Ørslev

Tomt areal til opførelse af boliger

Del af matr.nr. 17 x Ørslev By, Ørslev beliggende Lerbjergvej, Ørslev, 4760 Vordingborg til salg i offentligt udbud. Arealet skal udstykkes, og udgør herefter ca. 12.000 m2.

Købesummen skal betales kontant. De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet der består af købsaftale og bilag.

Købsaftale (købstilbud) skal være skriftligt og sendes til mail leva@vordingborg.dk eller afleveres i lukket kuvert – mærket ”købsaftale 20/22041” til Vordingborg Kommune, Storegade 56, 4780 Stege, att. Lene Vaupel senest den 25. januar 2021 kl. 12:00.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende indtil politisk behandling.

 

Industriområde

Industriområde tæt beliggende på Sydmotorvejens afkørsel 40. Adgang fra Københavnsvej ad Ørslevvej og Ugledigevej eller ad Svingkærvej til Industriparken.

Industriområdet udgør ca. 480.000 m², med ledige arealer på i alt ca. 147.000 m² helt eller delvis byggemodnet. Området er ikke udstykket, og arealerne sælges og udstykkes efter nærmere aftale. Mellem industriområdet og boligområdet er et ca. 120 m bredt beplantningsbælte.