Spring til indhold

Lundby

Arealet er beliggende i den nordlige del af Vordingborg Kommune i landsbyen Lundby. Lundby er en typisk stationsby, der er vokset op i tilknytning til jernbanen, og byen er lokalcenter for et stort opland.

Der sælges nu ca. 3.500 m2, som angivet på salgsmaterialet. Her kan opføres mindre industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller anden forurening.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom for personer med tilknytning til virksomheden. Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til bestemmelserne i lokalplanen.