Spring til indhold

Lundby

Areal ved Svend Poulsensvej

Arealet er beliggende i den nordlige del af Vordingborg Kommune i landsbyen Lundby. Lundby er en typisk stationsby, der er vokset op i tilknytning til jernbanen, og byen er lokalcenter for et stort opland.

Der sælges nu det sidste areal på ca. 1.100 m2, som angivet på salgsmaterialet. Her kan opføres mindre industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, lugt eller anden forurening.

Anvendelse og bebyggelse skal ske i henhold til bestemmelserne i lokalplanen.