Spring til indhold

Kastrup / Ndr. Vindinge

Møllegården

Området ligger i udkanten af Vordingborg by mod vest. Første del blev udlagt til industriområde i slutningen af 60’erne. Senere er flere arealer inddraget, og således byggemodnet i flere etaper. 

Den ledige del af industriområdet udgør ca. 240.000 m², hvoraf ca. 50.000 m² er helt eller delvis byggemodnet. Det salgsbare område er ikke udstykket i parceller, da områdets arealer udstykkes efter nærmere aftale.

Indkørsel fra Næstvedvej ad Hovedakslen som områdets primære adgangsvej.

 

Sigynsvej

Arealet er en del af Neder Vindinge By i Kastrup.
Arealet skal i forbindelse med salg udstykkes til ca. 2.480 m².
Arealet sælges for minimum 15 kr. pr. m² + moms, og købesummen skal betales kontant.