Spring til indhold

Erhvervsvej Bårse

Ca. 2 ha erhvervsareal beliggende på Erhvervsvej i Bårse, tæt på Sydmotorvejens afkørsel 39, udbydes til salg som råjord.

Området må anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed samt håndværkervirksomhed med enkelte boliger i tilknytning hertil.

Udstykningen skal i princippet ske som vist i lokalplanen, men parceller kan dog sammenlægges efter behov.