Spring til indhold

Erhvervsejendomme til salg

I henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 udbyder Vordingborg Kommune del af matr.nr. 50 v Ore, Vordingborg Jorder beliggende Bogøvej 5, 4760 Vordingborg til salg i offentligt udbud.

Erhvervsejendom, der tidligere har været anvendt til kommunal vejplads. Pt er ejendommen udlejet til undervisning. Køber overtager lejeforholdet, med en årlig lejeindtægt på 242.697,18 kr.

Ejendommens bygninger er på i alt 2.077 m2 og beliggende på en 9.788 m2 stor grund i Masnedsund/Vordingborg.

Minimumspris 2.100.000 kr. med forventet overtagelse pr. 1. januar 2021. Købesummen skal betales kontant.

De øvrige vilkår for salget fremgår af udbudsmaterialet nederst på siden.

Udfyldt og underskrevet købsaftale sendes på mail til Lene Vaupel - Afdeling for Trafik og Ejendomme hurtigst muligt eller senest 1. december 2020 kl. 12:00. Indkomne købstilbud behandles fortroligt.

Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud eller til at forkaste samtlige tilbud, der er modtaget. Købstilbud skal være gældende til 1. januar 2021.