Spring til indhold

Tilgængelighedpuljen

  • Der kan søges tilskud til at forbedre tilgængeligheden for handicappede på steder med offentlig adgang.
  • Der kan søges op til 68.000 kr. Tilskuddets størrelse afhænger af ansøgningstype og de udgifter der er forbundet med projektet.
  • Kategori 1 behandles løbende. For kategori 2 og 3 er der ansøgningsfrist den 1. april og den 1. oktober

Bag ved ansøgningsskemaet finder du en vejledning.

Ansøgning om tilskud til tilgængelighed