Spring til indhold

Stikprøvekontrol

Vi skal i 10 pct. af de byggesager, der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretage stikprøvekontrol med den samlede dokumentation, der er indsendt ved færdigmelding af byggearbejdet. Ved stikprøvekontrollen skal vi påse, at byggeriet overholde de for byggearbejdet relevante krav i bygningsreglementet.

  • Stikprøvekontrollen skal igangsættes indenfor en måned efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse og bygningsejeren skal orienteres om, at byggesagen er udtaget til stikprøvekontrol.
  • Ved byggearbejder i konstruktionsklasse 2-4 skal vi ikke påse byggeriets overensstemmelse med kapitel 15 - konstruktioner.
  • Ved byggearbejder i brandklasse 2-4 skal vi ikke påse byggeriets overensstemmelse med kapitel 5 - brand.

Undtaget for stikprøvekontrol er:

  • Enfamiliehuse
  • Dobbelthuse
  • Rækkehuse
  • Sommerhuse
  • Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende