Spring til indhold

Ibrugtagningstilladelse

  • Når al teknisk dokumentation og øvrig dokumentation er modtaget, vil vi udstede en ibrugtagningstilladelse.
  • Ibrugtagningstilladelsen udstedes ikke før punkterne er udfyldt i Byg og Miljø, med henvisning til relevant dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets tekniske forhold. 
  • Materialet må ikke fremsendes på e-mail, det skal fremsendes via din byggesag i Byg og Miljø.

!!! Ovenstående gælder ikke for garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende. Disse kræver ikke ibrugtagningstilladelse og kan derfor tages i brug uden tilladelse. 

De skal dog stadig færdigmeldes, så de kan blive registreret i BBR.