Spring til indhold

Eksempler på undtagelse fra krav om landzonetilladelse

  • I tiloversblevne landbrugsbygninger, der er mere end fem år gamle, kan du etablere én ekstra bolig pr. ejendom, en mindre butik, kontor, lager eller håndværks- og industrivirksomhed, hvis bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentlig omfang (dog ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen). Du skal dog altid huske at anmelde den ændrede anvendelse, da den kan kræve andre tilladelser.
  • En mindre virksomhed med op til max. 5 ansatte, der allerede er lovligt etableret i en tiloversbleven landbrugsejendom, kan udvides med op til 500 m² med nyt byggeri, til- eller ombygning.