Spring til indhold

Det skal din ansøgning indeholde

Arrangement uden telte eller uden telte over 50 m²/150 personer

 • beskrivelse af arrangementet 
  - dato og tidspunkt for aktiviteten
  - type
  - varighed
  - forventet antal gæster/besøgende
  - områdets areal i m2
  - overnatning, f.eks. overnatning i boden/standen
  - brug af åben ild (grill, bål, levende lys, fyrværkeri m.v.)
  - brug og/eller oplag af gas
  - ansvarlige personer for arrangementet inkl. kontaktoplysninger

 • tegningsmateriale 
  - oversigtskort over evt. afspærrede veje, med tilhørende skilteplan og med angivelse af arealets størrelse
  - situationsplan/oversigtsplan med markering af flugt- og redningsveje og angivelse af bredder på flugt- og redningsvejene og afstande mellem konstruktioner og/eller områder.
    Læs mere på s. 112 i Vejledning vedrørende transportable konstruktioner
    Se eksempel på en situationsplan/oversigtsplan
  - brandplan for hele pladsen med markering af brandslukningsmateriel
  - angivelse af afstande mellem div. telte og bygninger i området
 • beskrivelse af de brandtekniske forhold og evt. samaritter
 • beskrivelse af støjende aktiviteter
 • redegørelse for evt. mobilscener, foodtrucks og lignende transportable konstruktioner
 • hvis man ikke selv ejer grunden, skal der vedlægges rådighedstilladelse eller fuldmagt fra grundejer.

 

Telte over 50 m² uden certificering, skal indeholde ovenstående og følgende;

 • angivelse af størrelse (højde, bredde og længde)
 • statisk dokumentation for bærende konstruktioner og vindmodstandsevne jf. BR18 kap. 15
 • dokumentation for forankring af konstruktionerne
 • pladsindretningsplan/møbleringsplan af hvert enkelt telt med tydelig markering af flugtveje, hvis der skal være mere end 150 personer i teltet. Læs mere og se eksempler på s. 94 i Vejledning vedrørende transportable konstruktioner.
 • en driftsjournal – hvem, hvad, hvornår, hvordan og hvor. Benyt evt. denne skabelon
 • brand- og evakueringsinstruksBenyt evt. denne skabelon

 

Certificerede telte (over 50 m² eller til mere end 150 personer) og større arrangementer (over 1.000 m²/over 24 timer) skal endvidere indeholde