Spring til indhold

Tjek lige inden du sender din ansøgning

  • Er dit byggeri i strid med eventuel lokalplan for området eller andre bestemmelser, kan du søge om dispensation.
  • Er dit hus bevaringsværdigt eller fredet? Eller har Facaderådet retningslinjer for området? 
  • Er dit byggeri i landzone, så gælder der særlige regler.
  • Er der bygge- og beskyttelseslinjer, kan det ses på KortVordingborg.
  • Er der tinglyste deklarationer, vil det fremgå af Tingbogen.
  • Tjek de BBR-oplysninger der er registreret på din ejendom på OIS.
  • Skal du have en spildevandstilladelse?
  • Skal du have en godkendelse efter husdyrbrugsloven?