Spring til indhold

Servicemål

Servicemål  for erhvervsbyggesager

For byggesager, der vedrører nybyggeri og tilbygninger til erhverv, erVordingborg kommunes servicemål*:

  • Senest 5 arbejdsdage efter Afdelingen for Plan og Byg har modtaget en byggeansøgning, fremsendes der kvitteringsbrev til ansøger med angivelse af, om der mangler nødvendige oplysninger, om sagen kræver yderligere tilladelser fra kommunen, og om forventet sagsbehandlingstid.
  • Når en erhvervsbyggesag er fuldt oplyst, og alle andre nødvendige tilladelser er indhentet (fra kommunen eller fra andre myndigheder), færdigbehandles byggesagen i henhold til byggeloven / bygningsreglementet på 2 - 5 arbejdsdage.

Behandling af byggesagen – tilrettelægges i dialog med ansøger

I forlængelse af den indledende screening af sagen – eller forud for en egentlig ansøgning – tilbyder vi, at det samlede sagsforløb fastlægges i dialog mellem virksomheden og de enheder i Vordingborg Kommune, som sørger for de nødvendige tilladelser, herunder selve byggetilladelsen. Det sker med henblik på, at sagsbehandlingen samlet set får den bedst mulige balance mellem hurtighed og kvalitet og for at afstemme forventninger.

*Servicemål vedr. bygninger til husdyravl, se Servicemål for Husdyrhold.