Spring til indhold

Erhvervs- og etagebebyggelse

Hvis jeres virksomhed skal bygge nyt, bygge om, rive ned, eller hvis I ønsker en anden anvendelse af virksomhedens bygninger eller enheder til f.eks. beboelse, skal I søge om byggetilladelse.

Har I behov for en forhåndsdialog eller et møde om byggeriet, inden I ansøger, skal I sende en mail til os om projektet og gerne vedlægge nogle skitser. Vi vil efterfølgende kontakte jer for at aftale sted og tid for et møde.

  • Husk at tjekke, om Facaderådet har nogle retningslinjer for området

Ansøgningen skal yderligere indeholde

  • Udførlig materialebeskrivelse samt oplysning om opvarmningsform
  • Brandteknisk redegørelse for brandforhold - brandplan
  • Statiske beregninger på bærende bygningsdele
  • Redegørelse for tilgængelighed - niveaufri adgang, elevator, handicapparkering og -toilet
  • Energirammeberegning eller varmetabsrammeberegning ved ombygninger.

Vejledninger om funktionsafprøvning af tekniske anlæg i større bygninger