Spring til indhold

Tilladelse til musik og lydanlæg

Du skal altid anmelde:

 • Udendørs musikarrangementer som koncerter, gadefester og lignende, hvor hovedformålet er at spille musik.
 • Arrangementer i telte, hvor der anvendes musikanlæg og sanganlæg og hvor der er tilsluttet forstærkere og højtaleranlæg.
 • Der skal ikke anmeldes for cirkus og lignende.

Hvad skal anmeldelsen indeholde:

 • Hvem er arrangør
 • Lokaliteten
 • Dato og tidsrum
 • Musik programmet
 • Antal scener
 • Antal deltagere
 • Lydniveauet i dB(A) ved mixerpulten
 • Eftervises lydniveauet
 • Naboorientering
 • Situationsplan

HUSK at skrive "Anmeldelse til musik og lydanlæg" i emnefeltet

Anmeldelse til musik og lydanlæg via Borger.dk

Anmeldelse til musik og lydanlæg via Virk.dk

OBS!! Anmeldelsen skal være os i hænde senest 8 uger før arrangementet, da tilladelsen skal vedlægges ansøgningen til byggemyndigheden.