Spring til indhold

Personalet

Vuggestuen
Christina: Pædagog
Mette: Pædagog

Børnehaven
Caroline: Pædagog
Inger: Pædagog
Lone: Pædagog
Jannie: Pt. i gang med pædagoguddannelse og er i institutionen i sine praktikker.

Ledelsen
Ulf: Leder