Spring til indhold

Bestyrelsesmøder

  • Bestyrelsesmøderne bliver holdt 4 gange om året. Bestyrelsen består af forældre, repræsentanter for medarbejdere og dagplejens leder.
  • Referater fra bestyrelsesarbejdet skal ikke offentliggøres og er fritaget for almindelige regler om aktindsigt.
  • Bestyrelsen vil i stedet sikre løbende information til forældrene via faste nyhedsbreve, som både præsenterer de emner bestyrelsen arbejder med og øvrige relevante aktiviteter.