Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

  • Som forælder har du mulighed for at få indflydelse på dit barns dagtilbud via forældrebestyrelsen.
  • I alle forældrebestyrelser er forældrene i flertal.
  • Ud over forældrene er personalet repræsenteret i bestyrelsen, og lederen er med som sekretær.

Sådan bliver du en del af forældrebestyrelsen

  • Det er kun forældre med et barn indskrevet i dagplejen, der kan stille op til bestyrelsen.
  • Personaler, som samtidig er forældre, kan ikke stille op.
  • Der er valg en gang årligt på generalforsamling.
  • Den siddende bestyrelse indkalder til valget.

Bestyrelsesmøder

  • Bestyrelsesmøderne bliver holdt 4 gange om året. Bestyrelsen består af forældre, repræsentanter for medarbejdere og dagplejens leder.
  • Referater fra bestyrelsesarbejdet skal ikke offentliggøres og er fritaget for almindelige regler om aktindsigt.
  • Bestyrelsen vil i stedet sikre løbende information til forældrene via faste nyhedsbreve, som både præsenterer de emner bestyrelsen arbejder med og øvrige relevante aktiviteter. 

Forældrebestyrelsen 2020/2022

Bestyrelsens formand                            Valgår  2020    valgt for 2 år     
Formand Asger Arise Jørgensen
Mobil: 21743104

Næstformand                                          Valgår 2021    valgt for 2 år
Næstformand Stine Frost Feliz

Bestyrelsesmedlem                                Valgår 2021     valgt for 2 år
Best. medlem Louise Wolter Njord              

Bestyrelsesmedlem                                 Valgår 2021    valgt for 2 år
Best. medlem Maria Larsen

Bestyrelsesmedlem                                 Valgår 2021    valgt for 2 år 
Best. medlem Daniela Madsen

Medarbejderrepræsentant for dagplejere
Medarbejderrepræsentant Ingerlise Jørgensen, dagplejer
Mail: ajoe@vordingborg.dk

Dagplejen
Bibi Nagel, dagplejepædagog, dagplejen
Telefon:55 36 33 69
Mail:bina@vordingborg.dk 

Sekretær
Michael Ryberg Juliussen, leder for dagplejen
Telefon:55 36 33 79
Mail: miju@vordingborg.dk