Spring til indhold

Dagplejer Githa Larsen

Jeg hedder Githa, er en årgang ‘65, gift med Michael og vi har sammen 2 voksne og udeboende døtre. Vi bor i Vordingborg centrum i et byhus med lukket gård og have.

 Mine værdier

  • At der er en tryg og forudsigelig hverdag med omsorg og nærvær, da det er en vigtig grundsten i barnets liv for at kunne udvikle sig og trives.
  • At krop og bevægelse er en naturlig del af hverdagen, da børn lærer med hele kroppen og er med til at styrke bl.a deres selvværd og selvhjulpenhed. 
  • At bestræbe os på at komme ud dagligt enten hjemme eller på tur, da det er med til at styrke bl.a sansemotorikken. 
  • At bruge Fælles Pædagogisk Grundlag, da alle kommunale institutioner i Vordingborg Kommune arbejder herefter og dermed giver en genkendelighed for barnet.
  • At sproget også bruges gennem sang, rim og remser og dialogisk læsning, da det at mestre sproget styrker bl.a de sociale kompetencer.

Vores dag i dagplejen

  • Morgenmad tilbydes indtil kl. 8. som udgangspunkt holder vi samling ved 9-tiden og herefter tilbydes formiddagsmad.
  • Formiddagen bliver brugt på aktiviteter, som kan være på tur i nærområdet, besøg hos kollega, planlagt læreplanstema eller brobygning med Børnehuset Nordlys.
  • Frokost tilbydes ved 11-tiden og herefter er det tid til middagslur.
  • Efter luren tilbydes eftermiddagsmad og så er der leg, fordybelse og forkælelse, indtil vi siger Farvel og tak for i dag.