Spring til indhold

Dagplejer Ingerlise Jørgensen

Jeg hedder Ingerlise, men i hverdagen kaldes jeg Lise. Jeg har været dagplejer siden 1978 og nyder hver dag med børnene.
Jeg bor i parcelhus i Præstø, med dejlig have ved siden af Præstø Skole. Jeg er gift med Lars gennem 28 år.

   Mine værdier

  • For mig er det vigtigt at børnene er i centrum.
  • At barnet mødes med respekt og oplever at der er plads til forskelligheder.
  • Trivsel, omsorg og med nærvær at opbygge de gode relationer til barn og forældre.
  • At arbejde på at skabe tillid for både børn og voksne.
  • Ærlighed, humor samt en god portion optimisme og at have en positiv tilgang til livet.

 Vores dag i dagplejen

  • I Præstø har vi et tæt samarbejde mellem dagplejerne.
  • Vi arbejder ud fra en årsplan, med både faste traditioner, legestue, og ture i mindre grupper.
  • Jeg har en fin og sikker elcykel, som gør at vi kan komme ud og opleve naturen i nærmiljøet på tætteste hold.
  • Vi arbejder med sprogkuffert og dialogisk læsning.
  • Vi træner trafik, har motorik og synger dagligt.