Spring til indhold
  • Vi tilbyder lukkede gruppeforløb med maximum 6 deltagere. 
  • Med udgangspunkt i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik), arbejder vi med individuelle mål for hver enkelt deltager.
  • Formålet med gruppetilbud er at skabe netværk mellem deltagerne, og at deltagerne får indsigt i egen situation, og lærer nye måder at mestre deres problemer/udfordringer på. 
  • Vi mødes 10 gange a´2 timer.