Spring til indhold
  • Støtte- og kontaktpersoner er opsøgende medarbejdere, som har til formål at skabe kontakt til de mest socialt udsatte og sindslidende borgere i kommunen. 
  • En støtte- og kontaktperson kan formidle kontakt til egen læge, sagsbehandler, kommunens socialforvaltning, boligselskaber, pårørende eller behandlingspsykiatrien.
  • Du kan altid vælge at være anonym, når du har kontakt til en opsøgende medarbejder.
  • Man kan i dagtimerne kontakte støtte- og kontaktpersonerne i Vordingborg Kommune. Du kan se telefonnummeret i højre side.