Spring til indhold

Støtte/kontakt team

  • Støtten tilbydes, hvis dit fysiske- og eller psykiske funktionsniveau er betydelig nedsat, eller du har særlige sociale problemer, jf. § 85 i serviceloven.
  • Støtten tilrettelægges ud fra en handleplan, der fungerer som en samarbejdsaftale mellem dig og støtte/kontaktpersonen.
  • Handleplanen bygges op omkring de ønsker og mål du har, indenfor det område, hvor dit fysiske- og  eller psykiske funktionsniveau er betydelig nedsat, eller hvor dine særlige sociale problemer udfordrer dig.
  • Vi har 3 støtte/kontaktteams der har til huse i henholdsvis Præstø-, Stege- og Vordingborg by. I kontaktboksen kan du se, hvordan du kan komme i kontakt med teamet.