Spring til indhold

Rådgivning

 • I Rådgivningen yder vi støtte og vejledning til voksne over 18 år bosat i Vordingborg Kommune.
 • Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, eller er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer kan du få hjælp i Rådgivningen.
 • Vi har Rådgivninger i Vordingborg, Præstø og Stege.
 • Vi arbejder ud fra KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik.
 • Sammen med dig finder vi ud af hvilken hjælp, der passer bedst til dig og din situation.
 • Vi samarbejder med dig om at skabe en forandring, så du kan klare dig selv.
 • Du kan møde op i Rådgivningen uden en forhåndsaftale, eller du kan ringe.
 • I boksen til højre kan du læse et postkort fra Socialpsykiatriens Rådgivningsteam og se kvalitetsstandarden for tidligt forebyggende indsatser til voksne.
 • Du kan også læse, hvor du finder Rådgivningen.

Vigtig information om coronavirus

 • På grund af Corona skal du så vidt muligt ringe til os, inden du møder frem.
 • Vi skal holde mindst 1 meters afstand til hinanden i vores venterum. For at undgå overfyldte venterum, kan du blive henvist til at vente udenfor Rådgivningen.
 • Opsøg ikke Rådgivningen, hvis du føler dig syg – fx tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær. Så isoler dig hjemme og sørg for at blive testet.
 • Bliv hjemme indtil 48 timer efter dine symptomer er forsvundet.