Spring til indhold

Botilbud

KONTAKT OS INDEN BESØG 

Nu er det muligt at besøge sine pårørende på vores botilbud. Du må ikke møde op uden forudgående aftale. Det er vigtigt, at du kontakter vores bosted inden et besøg. Så hjælper personalet dig med at finde det bedste tidspunkt. Kontaktoplysninger findes ved at trykke på det enkelte botilbud herunder eller i menulinjen ovenfor under KONTAKT.

Center for Socialpsykiatri har tre botilbud for voksne sindslidende med i alt 39 pladser. Vi tilbyder både længerevarende botilbud efter servicelovens §108 og midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

Det er Afdeling for Psykiatri og Handicap, der visiterer til botilbud.

Borgere uden for Vordingborg kommune visiteres af hjemkommunen.