Spring til indhold

Faglig metode

I Center for Socialpsykiatri benytter vi KRAP som faglig metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det er Psykologcentret i Viborg & Skive, der har udviklet KRAP metoden, som er et integreret socialpædagogisk system.

 

Vi ser borgeren som en aktiv og central medspiller, og vi har derfor valgt en fælles faglig tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og i borgerens deltagelse i det socialpædagogiske arbejde. KRAP er netop udviklet til at understøtte borgerens udviklingsproces i at opnå større selvstændighed og livsudfoldelse. Vores udgangspunkt er at træne borgeres sociale og praktiske færdigheder. Det betyder også, at det borgeren selv kan, skal borgeren i videst mulig omgang blive ved med at kunne selv.

 

Det er hjemkommunens visitator, der sætter rammen for vores arbejde. Vi udarbejder en pædagogisk handleplan i samarbejde med borgeren med konkrete mål for den enkelte borger.