Spring til indhold

STU

Den arbejdsmarkedsrettede STU (særlig tilrettelagt uddannelse)

Vordingborg Sociale Virksomhed tilrettelægger individuelle STU-forløb, herunder ressourceafklaring, undervisning og praktik.
Vordingborg Sociale Virksomhed har det overordnede mål, at eleverne tilegner sig specifikke kompetencer til brug på arbejdsmarkedet eller til brug i et videre uddannelses forløb.
Hent vores folder her.
Se STU-film.

Særlig tilrettelagt uddannelse er for unge, der af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Uddannelsen, som er af 3 års varighed, henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning, praktisk træning og intern og/eller ekstern praktik.

Vi tilbyder et 3-årigt forløb sammensat af:

  • Intern og/eller ekstern praktik.
  • Almendannende undervisning.
  • Undervisning i dansk og matematik.

For at komme i gang skal der rettes henvendelse til Ungecenter Vordingborg.

Målgruppe: unge mellem 16 - 25 år

Grundtakst 485 kr.

STU - Undervisningsministeriet (UVM)

Ungecenter Vordingborg