Spring til indhold

Væksthuset

  • Væksthuset er et tilbud for pt 18 borgere. Vi arbejder ud fra et aktivitetsskema og en tavle, som sikrer, at alle borgere tilgodeses i løbet af dagen. Det er de kreative aktiviteter og mindre huslige opgaver, der er i fokus her.
  • Af fysiske aktiviteter vi tilbyder, kan vi nævne gåture, enten i nærmiljøet eller ved skov/strand, boldspil, ugentlig gymnastik, og en tur på motionscykel.
  • Af sansestimulerende aktiviteter kan vi bl.a. nævne højtlæsning, fællessang, instrumentspil, kuglebad, massage af kroppen ved uddannet fysiologisk massør, musikbænk, vandseng og snoezelrummet i Elverhøjene.
  • Oplevelser kan være ugentlige ture til skov og strand, enten gåture eller med vores bus.
  • Ligeledes holder vi fast i traditioner som fælles fastelavnsfest, påskefrokost, julefrokost og fælles ekskursioner til relevante steder sammen med de andre a-huse.