Spring til indhold

Erhvervsaffald

Du kan også finde oplysninger om håndtering af erhvervsaffald hos vores affaldsselskab, Affaldplus.

Byggeaffald skal anmeldes før arbejdet begynder

 • Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger og renoveringer skal anmeldes til os.
 • Det skal gøres senest 14 dage, før arbejdet begynder.
 • Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse, skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om tilladelse.
 • Kan der være PCB i affaldet, er der særlige regler.
 • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
 • Vi følger disse Principper for klassificering og anvisning af byggeaffald.

Anmeld byggeaffald

Mere information om sortering og anmeldelse af byggeaffald

Virksomheders brug af genbrugspladser

 • Virksomheder kan frit vælge at benytte alle genbrugspladser i Danmark.
 • Ejerne af genbrugspladserne fastsætter gebyret for benyttelsen.

Gebyr:

 • Det er AffaldPlus, der ejer og driver genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.
 • Virksomheder skal 1 2020 betale 159 kr. + moms ved hvert besøg på en genbrugsplads og yderligere for aflevering af farligt affald.
 • Se affaldsgebyrer for aflevering af farligt affald i 2020.
 • Priserne er ens på alle genbrugspladser i Affaldplus’ område.
 • Du kan oprette dig som pluskunde på genbrugspladsen.
 • Det er gratis.
 • Med oprettelsen opnår du og din virksomhed en lang række fordele i hverdagen.
 • Læs mere om pluskundeordningen.

Dagrenovation for erhverv

 • Virksomheder skal kildesortere deres affald og sikre at væsentlige dele af virksomhedens sorterede affald forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til endelig materialenyttiggørelse.
 • Kommunen må ikke indsamle sorteret genanvendeligt affald fra erhverv. Derfor har virksomheder kun mulighed for at få hentet dagrenovation og fx ikke pap eller madaffald via de kommunale ordninger.
 • Dagrenovationen må indeholde mindre mængder forbrændingsegnet affald.
 • Alle virksomheder har mulighed for at tilmelde sig kommunal indsamling af dagrenovation.
 • Tilmelding sker ved henvendelse til Affaldsgruppen.
 • Se gebyrerne for 2020
 • Reglerne for afhentning af dagrenovationslignende affald fra erhverv er beskrevet i Regulativet for erhvervsaffald i §10.

Regler for erhvervsaffald