Spring til indhold

Vandindvinding

  • Vandværker og andre vandindvindere skal søge om tilladelse til at indvinde grundvand.
  • En vandindvindingstilladelse gælder almindeligvis i 30 år, hvis det er til et vandværk og 15 år, hvis det er til erhverv, herunder markvanding, husdyrhold og industri.
  • Ansøgning om nye tilladelser, ændringer af tilladelser og ændring af vandbehandling skal søges på Byg og Miljø.

Ansøgning om vandindvinding til vandværker

Ansøgning om ændring af vandbehandling - vandværk

Ansøgning om vandindvinding til erhverv