Spring til indhold

Vindmøller

Ønsker du at opstille en vindmølle i landzone, skal der foreligge en landzonetilladelse, inden du kan få vindmøllen godkendt.

For vindmøller skelnes mellem større vindmøller, mindre vindmøller /husstandsvindmøller og minivindmøller.