Spring til indhold

Stranden Åbningstræk

  • Giver stor rekreativ værdi til både borgere og besøgene
  • Afhjælper problemer med opskyllet tang og lugtgener
  • Understrege Stege Kysts tætte relation til naturen
  • Eksemplificerer naturbaseret kystsikring gennem terrænbearbejdning

STEGE KYST - Stranden (realiseres 2021-22)
I direkte forbindelse med "Kulhavnen" anlægges en ny badestrand, som erstatning for den eksisterende. På stranden kan man spille beachvolley, sole, bade eller lege i klitterne. Udvidelsen af stranden giver plads til et sikringsdige i form af et klitlandskab, der snor sig igennem strandens grønne ryg ind mod Langelinie.

Udover at skabe et værdifuldt rekreativt rum, for byens borgere og besøgende, vil udformningen af den nye kystlinje mindske problemet med lugtgener fra opskyllet tang og samtidig skabe rekreativ værdi for de besøgende. Projektet eksemplificerer naturbaseret kystsikring gennem bl.a. terrænbearbejdning og understreger og styrker Steges tætte relation til kysten.