Spring til indhold

Følg byggeriet

På denne side vil vi løbende orientere om fremdriften, tidsplaner mv. på rådhusbyggeriet.

 

Første spadestik

Borgmester Mikael Smed tager onsdag den 9. februar første spadestik til det nye rådhus – Borgernes Hus på Valdemarstorvet i Vordingborg. Herefter går hovedentreprenøren G.V.L. Entreprise A/S i gang med at opføre huset, som forventes at stå klar til brug i løbet af sommeren 2023.

Det nye rådhus – Borgerne Hus samler flere borgernære funktioner under samme tag og giver mulighed for, at de kommunale faciliteter kan bruges af borgere og foreninger. Fx bliver den nye byrådssal et fleksibelt ”rum”, der kan bruges til kulturelle arrangementer, foreningsaktivitet mm.

Huset bliver bæredygtigt og energivenligt, så det lever op til Vordingborg Kommunes ambitioner i Vision 2030 om at være en grøn, bæredygtig og klimavenlig kommune. Det bliver bygget sammen med det eksisterende Job- og Borgerservice og bliver ét samlet hus for medarbejdere fra forskellige lokationer. Fx flytter det administrative personale, som i dag sidder i den gamle administrationsbygning i Langebæk, også ind i huset.

Det nye hus skal også være med til at styrke bymidten i Vordingborg og give basis for flere mennesker og mere aktivitet i centrum og Algade. Samtidig skal det skabe rammerne for en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan understøtte rekruttering, fastholdelse, samarbejde og udvikling.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at byggeriet nu bliver skudt i gang.

”Vi har brugt mange år på at komme hertil. Men nu er vi i gang, og jeg ser utroligt meget frem til, at vores medarbejdere, borgere og foreninger kan begynde at bruge huset til næste sommer” siger han.

Vordingborg Kommune har fokus på at få begrænset generne fra byggepladsen mest muligt og har derfor også stillet en række krav til hovedentreprenøren om, hvordan og på hvilke tidspunkter arbejdet må udføres. Der vil dog i perioder forekomme støj, vibrationer og øget tung trafik til og fra byggepladsen.

Første spadestik bliver taget af borgmester Mikael Smed onsdag den 9. februar klokken 11.00 på byggepladsen på Valdemarstorvet.

Til dagen er inviteret medlemmer af kommunalbestyrelsen, repræsentanter fra MOE, PLH Arkitekterne samt ETN Arkitekterne som i samarbejde har projekteret huset, repræsentanter fra hovedentreprenøren G.V.L. Entreprise A/S samt repræsentanter fra Rambøll, som er byggeleder på byggeriet. Desuden er den interne styregruppe og følgegruppe inviteret.

Tidsplan for arbejdet

Den overordnede tidsplan er:

Forår 2020
Udarbejdelse af projektkonkurrence, hvorefter tre bydere har "tegnet" deres bud på det nye hus. Læs mere om konkurrencen.

Sommer 2020
Vinderen af projektkonkurrencen blev kåret af i juni. Find dommerbetænkning og konkurrenceforslag.

Andet halvår 2020 
Projektering af byggeriet. Under projekteringen udarbejdes detaljerede planer for hele byggeprojektet. 

Primo 2022
Første spadestik. Byggeriet går i gang. 

Sommer 2023
Ibrugtagning af det nye hus.

Tidsplanen er med forbehold for ændringer.

Se hovedentreprenørens aktivitetsliste for kommende arbejder på byggeriet

Møder

Der er pt. ikke planlagt kommende informationsmøder eller borgermøder. Har du et spørgsmål, så skriv til borgerneshus@vordingborg.dk. 


Præsentation for byens parter, foreninger m.f. 12. august 2020

På mødet blev vinderforslaget præsenteret for byens parter, foreninger, råd, fora med flere, der havde takket ja til invitationen. Efter præsentation var der dialog mellem rådgiver, borgmester og deltagere. Her er nogle nedslag. 

Forslag og kommentarer til præsentationen:

 • Tilgængelighed og godt dagslys er vigtigt
 • Kunst og kultur skal være en del af huset (hele kommunens hus)
 • Husk plads til opbevaring af foreningernes ting.
 • Et lille, privat udsalg af drikkevarer/snacks på den offentlige tagterrasse
 • Interiør på pladsen skal kunne bruges af fx dagplejemødre på tur med små børn (dem på Slotstorvet fungerer ikke til dette)
 • Udsmyk vægge, m.m. med kunst, der kan lokke borgere fra hele kommunen til
 • Vigtigt med et mødelokale til større (general)forsamlinger (50-60 personer)

Spørgsmål:

 • Skal foreningerne betale leje for at låne lokalerne?
 • Hvordan bookes lokalerne?
 • Hvad vil åbningstiderne være for foreninger? Nogle ønsker at kunne bruge lokaler inden for almindelig arbejdstid.
 • Hvordan bliver det også byens unges sted?
 • Hvordan er projektets økonomi?

Se svar på disse spørgsmål og flere andre på siden Spørgsmål og svar.


Borgermøde februar 2020

Vordingborg Kommune holdt borgermøde om nyt rådhus - Borgernes Hus - tirsdag den 25. februar 2020.

Ca. 150 personer var mødt frem og gav idéer til det nye hus og stillede spørgsmål mange gode spørgsmål undervejs. Der var også lejlighed til at se det nybyggede hus til Jobcenter og Borgerservice i Algade 63.

Se borgmesterens præsentation fra borgermødet (pdf-fil)

Hvis du vil se stillede forslag, eller komme med dine forslag, så læs mere her ...