Spring til indhold

STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb

  • STU er et tilbud til dig, der er mellem 16 og 25 år, og af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

  • Formålet med STU er, at du udover at tilegne dig kompetencer til at klare dig selv i hverdagen også tilegner dig kompetencer til brug på arbejdsmarkedet eller til brug i et videre uddannelsesforløb. 

  • Et STU-forløb er individuelt tilpasset og kan vare op til 3 år. Det er sammensat af undervisning og praktik, og evt. ressourceafklaring.

Overvejer du STU?

Før du kan begynde på et STU-forløb, skal det godkendes af et STU-udvalg i kommunen. Derfor skal du sammen med din ungevejleder og dine forældre eller værge udarbejder en plan over indholdet og forløbet i uddannelsen samt beskrive dine særlige behov. STU-udvalget skal godkende planens indhold.

Læs mere om STU

Kontakt din personlige ungevejleder