Spring til indhold

FGU - Forberedende Grunduddannelse

  • FGU er et tilbud til dig, hvis du er under 25 år, ikke har taget en ungdomsuddannelse og er i tvivl om, hvad du skal
  • Formålet med FGU er, at du bliver klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller et job.
  • På FGU er der tre spor:
    • Almen: Til dig, der vil arbejde bogligt med afsæt i praksis
    • Produktion: Til dig, der vil lave produkter til rigtige kunder
    • Erhverv: Til dig, der gerne vil være i en virksomhed

Overvejer du FGU?

Du skal kontakte din ungevejleder i Ungecentret, som kan vejlede dig i, om FGU er det rigtige for dig.

Hvis du skal i gang med et FGU-forløb, skal du sammen med ungevejlederen lave en uddannelsesplan, der f.eks. beskriver indhold, periode og målene for dit FGU-forløb.

Læs mere om FGU

Kontakt din personlige ungevejleder