Spring til indhold

Hvad er SU og hvordan søger du?

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

Det er dit eget ansvar at søge om SU. Hvis du har problemer med at søge SU, kan du kontakte din studievejleder på uddannelsesstedet.   

Betingelser for at få SU

  • Fyldt 18 år
  • Dansk statsborger
  • Optaget på en SU-godkendt uddannelse
  • Studieaktiv
  • Ikke samtidig få anden offentlig støtte

Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år (hvis du fylder 18 år i februar kan du få SU fra den 1. april) 

Hvor meget får du i SU?

Du skal være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget anden indtægt du må have ved siden af SU’en.

Det er en god ide, at du holder dig orienteret på SU.dk – her kan du f.eks. få et overblik over din egen SU og se, hvor meget du må tjene ved siden af SU’en.

Sådan søger du om SU

  • Gå til SU.dk

  • Log på MinSU med dit NemID

  • Husk at vælge det rigtige uddannelsessted, når du søger – en del laver fejl her

Du kan tidligst søge SU måneden før din uddannelse begynder (Begynder din uddannelse eksempelvis den 13. august, kan du tidligst søge om SU den 1. juli) 

! Første gang du søger SU, går der ca. 2-3 uger, før du får svar.