Spring til indhold

Handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver dig meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

Læs mere om tillægget og hvordan du søger