Spring til indhold

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS er for dig, der har brug for støtte for at kunne tage en uddannelse på lige fod med alle andre – selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en ungdomsuddannelse/uddannelse. Det har ingen betydning, om du er under eller over 18 år.

Det er dit uddannelsessted, der skal søge om SPS til dig. Derfor er det vigtigt, at du beskriver dine vanskeligheder i din ansøgning om optagelse på uddannelsesstedet, så de bliver opmærksomme på, at de skal søge om SPS til dig. 

Du kan tale med din uddannelsesvejleder på din skole, så I i fællesskab kan sikre, at der bliver gjort opmærksom på dit behov for støtte.

Læs mere om SPS