Spring til indhold

Tilmelding via Optagelse.dk

I 9. klasse, skal du og dine forældre senest 1. marts have udfyldt og underskrevet din ansøgning via Optagelse.dk.

Din ansøgning skal underskrives af dine forældre med NemID. Herefter vil din ansøgning blive sendt digitalt til det sted, som du har angivet som din 1. prioritet.

Ansøgningen skal laves uanset om du søger:

  • 10. klasse
  • Efterskole (for at de kan få din uddannelsesplan og standpunktskarakterer)
  • Erhvervsuddannelse
  • Gymnasial uddannelse

Husk at du skal tilføje din studievalgs-portfolio som bilag til din ansøgning! Du finder den på Minuddannelse under fanen “Uddannelsesvejledning”