Spring til indhold

Kom i erhvervspraktik / specialpraktik

I 9. klasse kan du komme ud og opleve et job i erhvervspraktik

  • Du bliver en del af en arbejdsplads og får lov til at opleve et job inde fra
  • Hvordan passer jobbet på dig og dine tanker om job og uddannelse?
  • Brug dine erfaringer fra praktik i dit uddannelsesvalg

Hvordan kommer du i erhvervspraktik?

Du skal som hovedregel selv finde din praktikplads, men du er naturligvis velkommen til at søge råd og vejledning hos din uddannelsesvejleder.

Det kan være en god idé at lave en liste over jobs, du gerne vil prøve. Søg bagefter efter steder i nærheden, hvor du måske kan få lov til at komme i praktik. Du kan overveje at ringe til dem for at lave en aftale om at komme forbi til en snak? 
Måske kender din familie eller forældre til andre i din klasse, til nogle mulige arbejdspladser, som kunne være noget for dig?

Når du har udfyldt praktiksedlen skal den underskrives af din klasselærer, forældre og dig. Herefter skal praktiksedlen i god tid afleveres til din vejleder.

Hvornår må du komme i erhvervspraktik?

På nogle skoler er der fastlagt en bestemt uge, hvor hele klassen tilbydes muligheden for praktik. På andre skoler aftales praktik individuelt.

Husk i den forbindelse, at aftale med din klasselærer, hvornår det er muligt for dig at komme i praktik. Det er vigtigt, at du sørger for at være i god tid.

Hvad må du i erhvervspraktik?

Når du er 13 år, må du udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for din sikkerhed og sundhed, og du må ikke beskæftige dig med, eller være i nærheden af, maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Når du er 14 år, må du gerne beskæftige dig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Arbejdstid: Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må du som elev i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Du må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal du have to fridøgn.

Specialpraktik i militæret

Udover almindelig erhvervspraktik har du mulighed for at søge om at komme ud i specialpraktik inden for militæret.
Vi kalder det for specialpraktik, fordi praktikforløbene kun tilbydes på bestemte tidspunkter og for et meget begrænset antal elever.

Din vejleder vil informere dig og din klasse om, hvornår og hvordan du kan søge en specialpraktik.

Du skal udfylde en særlige praktikseddel.

Er du nysgerrig på hvad det vil sige at være i praktik i forsvaret – hvem der kan søge, hvor man kan komme hen eller hvordan en typisk praktikuge ser ud? Læs mere på forsvarets hjemmeside

Du bliver forsikret

Når du afleverer din praktikseddel til din vejleder, sørger han/hun for, at du bliver forsikret gennem Statens Erstatningsordning.

Læs mere om forsikringen og hvad den dækker

Transportudgifter

Har du udgifter til transport i forbindelse med praktik? Læs mere om mulighederne for at få dækket dine transportudgifter.