Spring til indhold

At være uddannelsesparat

Sidste år i 8. klasse valgte du, om du ville vurderes i forhold til en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Er dit ønske stadig det samme, eller har du fået nye tanker om hvad du vil?

I år skal din skole i samarbejde med din uddannelsesvejleder vurdere, om du er uddannelsesparat til det du ønsker. Det handler om, at du skal komme godt videre. Læs mere om dette og hvad der ellers skal foregå i vejledningen i 9. klasse herunder. 

Læs mere hos UddannelsesGuiden om vurderingen af at være uddannelsesparat.

Hvorfor og Hvordan?

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen. Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen. 

I vurderingen kigger man på:

 • Faglige kompetencer

  • Erhvervsuddannelse: Har du opnået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik opfylder du de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat. Gælder både standpunktskarakterer og karaktererne fra afgangseksamen.

  • Gymnasial uddannelse: dine standpunkts- og eksamenskarakterer indgår i grundlaget for at vurdere om du opfylder de faglige forudsætninger.

 • Personlige kompetencer

  • eks. motiveret, mødestabil og ansvarlig

 • Sociale kompetencer

  • eks. samarbejdsevne og tolerance

Husk, at uanset om du er vurderet uddannelsesparat eller foreløbig ikke-uddannelsesparat, så kan vurderingen ændres løbende frem mod ansøgningstidspunktet.

Hvis du ændrer dit uddannelsesønske i forhold til tidligere, skal skolen og uddannelsesvejlederen foretage en ny vurdering af din uddannelsesparathed, inden du kan søge videre.

Uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være uddannelsesparat, så modtager du uddannelsesvejledning gennem de kollektive vejledningsaktiviteter såsom:

 • Vejledning i klassen
 • Eventuelle praktikforløb
 • Aktiviteter arrangeret af din vejleder
 • Åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne

Ikke uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være foreløbig ikke-uddannelsesparat så får du, udover de aktiviteter der gives til alle, en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og uddannelsesvejlederen. Indsatsen skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk 

En særlig vejledningsindsats består af et obligatorisk brobygningsforløb og derudover kan der indgår for eksempel:

 • Samtaler med uddannelsesvejleder, individuelt eller i grupper
 • Særlige praktikforløb
 • Besøg på uddannelsessteder
 • Besøg på arbejdspladser

Konsekvens af vurderingen

Når du søger en erhvervsuddannelse

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, kan du som udgangspunkt regne med at blive optaget. Vær opmærksom på, at du skal have mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen for at blive optaget.

Dine eksamenskarakterer bliver derfor automatisk sendt til den erhvervsuddannelse, som du ønsker at søge ind på. Opfylder du ikke adgangskravene kan du fortsat søge optagelse gennem en optagelsesprøve.

Læs mere om adgangskrav

Når du søger en gymnasial uddannelse

Hvis du vurderes uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, har du krav på at blive optaget, hvis du ellers opfylder betingelserne.

Læs mere om adgangskrav

Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, kan du ikke starte direkte på uddannelsen – men du har dog fortsat mulighed for at søge gennem en optagelsesprøve.