Spring til indhold

Hvad må du i erhvervspraktik?

Når du er 13 år, må du udføre lettere arbejde i erhvervspraktik. Arbejdet må ikke indebære fare for din sikkerhed og sundhed, og du må ikke beskæftige dig med, eller være i nærheden af, maskiner eller farlige stoffer og materialer – og heller ikke håndtere tunge løft.

Når du er 14 år, må du gerne beskæftige dig med arbejde af lidt tungere og mere omfattende karakter. Men det er en forudsætning, at arbejdet ikke er farligt eller omfattet af de forbud, som bliver omtalt i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Arbejdstid: Hvis erhvervspraktikken afløser undervisningen i en hel uge, må du som elev i 8.-9. klasse arbejde otte timer dagligt og 40 timer om ugen. Du må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og kl. 6.00. Den daglige hvileperiode skal være på mindst 14 timer i sammenhæng. Inden for hver uge skal du have to fridøgn.