Spring til indhold

Foreløbig ikke uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være foreløbig ikke uddannelsesparat så får du, udover de aktiviteter der gives til alle en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og uddannelsesvejlederen. Indsatsen skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk

En særlig vejledningsindsats kan eksempelvis være:

  • Samtaler med uddannelsesvejleder, individuelt eller i grupper
  • Særlige praktikforløb
  • Besøg på uddannelsessteder
  • Besøg på arbejdspladser