Spring til indhold

Ikke uddannelsesparat

Hvis du vurderes at være ikke uddannelsesparat så får du, udover de aktiviteter der gives til alle, en særlig vejlednings- og skoleindsats, som bliver planlagt i samarbejde mellem dig, dine forældre, skolen og uddannelsesvejlederen. Indsatsen skrives ind i en skole- og vejledningsplan på MinUddannelse.dk 

En særlig vejledningsindsats består af et obligatorisk brobygningsforløb (link til side) og derudover kan der indgår for eksempel:

  • Samtaler med uddannelsesvejleder, individuelt eller i grupper
  • Særlige praktikforløb
  • Besøg på uddannelsessteder
  • Besøg på arbejdspladser