Spring til indhold

Hvorfor og Hvordan?

Formålet med vurderingen er at sikre, at du får den nødvendige støtte fra skole og uddannelsesvejledningen. Det handler med andre ord om, at du kan komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, når du forlader grundskolen. 

I vurderingen kigger man på:

 • Faglige kompetencer

  • Erhvervsuddannelse: Har du opnået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik opfylder du de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat. Gælder både standpunktskarakterer og karaktererne fra afgangseksamen.

  • Gymnasial uddannelse: dine standpunkts- og eksamenskarakterer indgår i grundlaget for at vurdere om du opfylder de faglige forudsætninger.

 • Personlige kompetencer

  • Eks. motiveret, mødestabil og ansvarlig

 • Sociale kompetencer

  • Eks. samarbejdsevne og tolerance

Husk, at uanset om du er vurderet uddannelsesparat eller foreløbig ikke-uddannelsesparat, så kan vurderingen ændres løbende frem mod ansøgningstidspunktet.

Hvis du ændrer dit uddannelsesønske i forhold til tidligere, skal skolen og uddannelsesvejlederen foretage en ny vurdering af din uddannelsesparathed, inden du kan søge videre.