Spring til indhold

Indhold i vejledningen

Vejledningen du møder fra 8.klasse og indtil du afslutter din grundskole vil eksempelvis indeholde:

  • Besøg af din uddannelsesvejleder flere gange fra 8. klasse og frem.
  • Samtaler med din uddannelsesvejleder efter behov omkring dit kommende uddannelsesvalg
  • Introduktionskurser/brobygning hvis du er klar til det. Det betyder, at du kan besøge forskellige ungdomsuddannelser for at opleve, hvordan det vil være at gå på uddannelsen.
  • Mulighed for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed.

Introduktionskurser, brobygning og praktik aftales i samarbejde med din klasselærer, uddannelsesvejleder og dine forældre.