Spring til indhold

Fast Track forløbet

Når der er anmodet om en hurtig opfølgning og både arbejdsgiver og medarbejder har givet deres accept skal der ske følgende:

  1. Lægen modtager svarene på de tre spørgsmål om sygdommens påvirkning af jobbet, der blev besvaret ved anmodningen om Fast track.
  2. Medarbejder konsulterer egen læge for vurdering om tilbagevenden og eventuelle hensyn.
  3. Der afholdes et møde mellem jobcenter og medarbejder senest 2 uger efter anmodningen.
  4. Der udarbejdes en konkret plan i forhold til fastholdelse og afklaring.
  5. Der afholdelse et fastholdelsesmøde på arbejdspladsen inden for den første måned af sygemeldingen. Her deltager medarbejder, nærmeste leder samt medarbejder fra jobcenteret.

Alle fastholdelsestiltag aftales og planlægges i et tæt samarbejde mellem medarbejder, arbejdsgiver og jobcenteret. Målet er gradvist at hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet og den kendte hverdag.

På baggrund af alle oplysninger og fastholdelsesmødet planlægges den konkrete indsats for at fastholde medarbejderen i jobbet.