Spring til indhold

Veteraner

  • Er du tidligere udsendt og har du blandt andet behov for hjælp i hverdagen, et netværk med andre veteraner eller en personlig samtale, så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Vordingborg Kommune.
  • Hvis du er arbejdsgiver, har du mulighed for at søge jobpræmie på 50.000 kr., hvis du ansætter en veteran.
  • Har du spørgsmål, er du både som veteran eller arbejdsgiver velkommen til at kontakte Vordingborg Kommunes veterankoordinator.

Veterankoordinator

Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt. Det kan være, du har psykiske eller fysiske skader, eller at du i det hele taget har svært ved at finde dig til rette i det liv, du vender tilbage til. Det kan påvirke din familie og dine relationer til arbejde og venner.

I Vordingborg Kommune er der god hjælp at hente. Kommunens veterankoordinator kan hjælpe dig og dine pårørende med de ting, der har betydning for jeres hverdag lige nu. Det kan være, du har brug for personlige samtaler, eller at du har brug for et talerør, en bisidder eller noget vejledning, hvis du har en sag i kommunen.

Kommunens veterankoordinator trækker i jobbet på sin egen erfaring gennem 14 år som soldat ved Garderhusarregimentet og som udsendt i international tjeneste.

Veterancafé Vordingborg

Vordingborg Kommune har etableret en veterancafe, hvor man kan komme og møde ligesindede og kan få en god snak med veterankoordinatoren og de frivillige. Veterancaféen er et sted, hvor man kan tage forskellige emner op.

Veteran Café Vordingborgs formål er at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende, uanset hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt.

Det gælder alle veteraner uanset tilhørsforhold. Det gælder politifolk, læger, sygeplejersker, NGO'er, præster og naturligvis soldater.

Job og arbejdsmarked for veteraner

NY ORDNING SKAL HJÆLPE VETERANER I JOB

Veteraner kan få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag loven om jobordning for veteraner, der trådte i kraft 1. januar 2017. Ordningen skal støtte arbejdsgivere op i at kunne byde flere veteraner velkommen på arbejdsmarkedet.

Som noget særligt giver loven offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger. Private arbejdsgivere afgør fortsat selv, hvem de vil ansætte uanset kvalifikationer.

Arbejdsgivere kan søge om en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge. Jobordningen er blevet besluttet som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

MINDST ÉN INTERNATIONAL MISSION

Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission. Veteranen skal samtidigt, i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

Flagdag

Den Nationale Flagdag afholdes hvert år den 5. september se mere om Flagdagen her

Læs også om Flagdagen via flagdagen.dk

Veteranhåndbog

Find information og nyttig viden i Veteranhåndbogen