Spring til indhold

Kommunen kan dele oplysninger

I Vordingborg Kommune er vi en enhedsforvaltning. Det betyder, at medarbejdere inden for kommunen kan dele oplysninger på tværs af afdelinger.

Det handler ikke om at forfølge de borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser. Tværtimod drejer det sig om at sikre de borgere, som har behov for ydelser, mod det misbrug af offentlige midler, som socialt bedrageri er.

Socialt bedrageri kan resultere i anmeldelse til politiet eller krav om tilbagebetaling.